Bland uppdragsgivare hittar du:

​Tillväxtverket, Örebro läns museum, Konst i Örebro län, HAIR Kalmar, Campus Varberg, Åkerholmen, START Centrum i Örebro, Menta Fönster, Borås Högskola, WIN Laholm, WIN Falkenberg, Mäjens Glass, Hönryds kvarn AB, Florista Design, Kompetensutveckling Varberg, Singel i Sverige, Länsstyrelsen i Västra Götaland, CRED, Varbergs  Stadsbibliotek, Grön affärsglädje, Farmhouse Soaps, Afternoon tea, Falkenbergs kommun, Grön hälsa & rehab, Svenska Kyrkan, Konst i Halland, Kreativa näringen i Sörmland, Grön Affärsglädje, Turistrådet Västsverige, Lokalproducerat i Västsverige, Arbetslivsresurs AR AB, TIMBANKEN m.fl. ​